Sign in

Bell & Hurry
UX/UI design agency ◆ Mobile and web apps for the world’s top banks, enterprise and B2B clients ◆ User experience driven by design thinking, data and technology

Postřehy z online Design Sprintu v korporátním prostředí

Design Sprint je rychlý, akční, zábavný, intenzivní a umožňuje v krátkém čase vygenerovat a hned ověřit nové nápady. Metoda, se kterou přišla společnost Google, se využívá k rychlému ověření životaschopnosti nového produktu/služby nebo jeho zásadní změně.

Proč využít Design sprint v korporaci

V prostředí velkých firem je rychlost, s jakou dokáže Design Sprint přinést v řádu jednotek dnů kvalitní nápady na řešení problémů včetně jejich otestování, obzvlášť impresivní. Zároveň může v mnoha organizacích představovat první vlaštovku směrem k designovému myšlení a větší zaměření na potřeby uživatele.

Na celodenních workshopech se setkají zástupci všech relevantních oddělení, společně generují nápady…


Když vytváříte novou aplikaci nebo rozšiřujete tu stávající, obvykle začínáte zamyšlením: “Jaký problém uživatelů bude moje služba řešit?”. A pak si vyhrnete rukávy a pustíte se do práce. Spustíte výzkum, začnete prototypovat a testovat.

Než se do toho dáte, zkuste popřemýšlet nad tím, jestli to nejde dělat nějak efektivněji. Jestli nemůžete využít některé design postupy a metody z předešlých projektů, místo toho, abyste dělali znova všechno od podlahy. A nejde jen o design UI, ale o celou cestu, kterou váš produkt prochází od první ideje až po předání do vývoje.

My jsme si takový design framework sestavovali téměř rok, než…


Jaké nástrahy přináší “remote” uživatelské testování oproti klasickému aranžmá místnost — moderátor — respondent? Dali jsme dohromady postřehy, které jsme získali při realizaci vzdálených uživatelských testů aplikací a webů našich klientů.

V době kdy je většina lidí na home-office, je vzdálené testování s uživateli jedním z hlavních způsobů jak kvalitativní UX testy efektivně dělat. To samé platí i pro samotný uživatelský výzkum, hloubkové rozhovory a podobně.

Zkušenost s přesunem majority prováděných testů do online světa, nás vedla i ke změnám v našem standardní testovacím workflow. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store